1 — ALGEMEEN

De BV KADINE, met maatschappelijke zetel te Arenbergstraat 21, 2000 Antwerpen, België, ingeschreven in de Belgische centrale handelsregistratie-instantie onder het nummer BE 0437.697.256, en haar verbonden vennootschappen (hierna "Kadine"), is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Kadine hecht veel waarde aan uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens door toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, hierna: "AVG"), evenals de wetgeving betreffende elektronische communicatie en andere toepasselijke wettelijke bepalingen. Verder heeft Kadine ook een AVG-contactpersoon aangesteld, die ook zorgt voor een conforme verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid bevat essentiële informatie over hoe Kadine uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt en voor welke doeleinden. Deze informatie is bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u als betrokkene heeft bij het gebruik van onze diensten, zowel op de website als in de winkels, of bij het meedelen van uw gegevens aan Kadine.

 

2 — VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Deze privacyverklaring heeft betrekking op natuurlijke personen, in het bijzonder de gegevens waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. In onderstaande paragraaf leest u welke specifieke persoonsgegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond.

 

2.1. In onze winkels

Als je een product koopt in een van onze winkels, kun je een persoonlijk account aanmaken. Hiervoor verzamelen wij uw voornaam, achternaam, e-mailadres, geslacht, taal en woonplaats. Optioneel kunt u als klant uw geboortedatum, telefoonnummer en adres doorgeven.

We gebruiken deze accountgegevens om u als klant te registreren in ons klantensysteem. Een persoonlijk account stelt ons in staat om uw informatie en aankopen snel te vinden, zodat we uw vragen, klachten of retouren kunnen opvolgen.

Het aanmaken van een persoonlijk account is gebaseerd op uw toestemming. U kunt onze winkels altijd vragen om uw accountgegevens te wijzigen of uw andere rechten uit te oefenen in overeenstemming met punt 5 van dit privacybeleid.

 

2.1.1. Persoonlijk account 

Bij het aanmaken van een Ledenaccount op de website geeft u de volgende informatie op: voornaam, achternaam, titel, e-mailadres. Het is ook mogelijk om in te loggen en verbinding te maken met uw account via Facebook of Google Connect. In dat geval ontvangen wij uw gegevens van die dienst, namelijk uw openbare profiel met naam en e-mailadres, via de autorisatieprocedures die door de dienst worden gebruikt.

Voor het verdere gebruik van uw Ledenaccount worden uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) opgeslagen. De overige persoonsgegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem en opgeslagen in uw Member Account zodat u deze informatie niet opnieuw hoeft in te vullen en wij u als klant kunnen identificeren.

Het aanmaken van een account is gebaseerd op uw toestemming, evenals het koppelen van uw account aan uw Google- of Facebook-profiel. Op basis van uw toestemming kunnen wij ook andere (anonieme) voorkeuren opslaan door middel van enquêtes. U kunt uw Ledenaccount op elk moment wijzigen of annuleren. Hoe u dit doet, leest u onder punt 5 van dit Privacybeleid.

 2.1.2. Camerabewaking
Ter bewaking van de goederen en het personeel van ESSENTIEL Antwerp en op basis van de Camerawet van 21 maart 2007, worden er in onze winkels camera’s geplaatst. De installatie van camera’s is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van ESSENTIEL Antwerp. 


De camerabeelden worden enkel in real time bekeken om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijven, schade, overlast en verstoring van de openbare orde. Ze worden maximaal één maand bewaard. Ze zullen dan ook enkel langer worden bewaard en worden opgeslagen indien dit noodzakelijk is om bewijzen te verzamelen van misdrijven, overlast of schade en ook om daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren.


De camerabeelden worden niet gedeeld, tenzij met de bevoegde politiediensten of de gerechtelijke overheden wanneer feiten werden vastgesteld die een mogelijke inbreuk betekenen of wanneer zij hierom vragen in het raam van hun administratieve of gerechtelijke bevoegdheden. 

2.3. Webshop: bestellingen en leveringen

Wanneer u een Bestelling plaatst op onze webshop, worden uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, factuur- en/of afleveradres en betalingsgegevens verwerkt.

We gebruiken deze accountgegevens om de betaling af te ronden, uw bestelling te bezorgen en u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling.

De verwerking van uw accountgegevens in het kader van een orderverwerking op de webshop is noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst.

 

2.4.Vragen en klachten

Bij het invullen van het contactformulier op de website vult u de volgende persoonsgegevens in: voornaam, achternaam, e-mailadres en uw vraag of bericht Indien u direct contact met ons opneemt (per e-mail, telefoon of brief), verwerkt onze klantenservice uw contactgegevens en de inhoud van de correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens alleen om zo goed mogelijk op uw vraag of klacht te reageren. Telefoongesprekken naar onze klantenservice worden niet opgenomen of opgeslagen. Daarnaast kunnen we uw e-mailadres gebruiken om enquêtes te versturen om onze service te verbeteren.

De communicatie van deze informatie is gebaseerd op uw toestemming. Het verdere gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Kadine.

 

2.5. Marketingcommunicatie

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, geeft u de volgende persoonlijke gegevens op: voornaam, achternaam, e-mailadres, titel, land, postcode en taal. We stellen productinformatie op maat samen op basis van uw informatie, zoals uw verlanglijstje, eerdere aankopen en bestellingen, en ook op basis van cookies die door onze website worden gebruikt.

Uw contactgegevens worden bewaard in ons klantensysteem om u te informeren over onze acties, promoties, voordelen en evenementen. Daarnaast communiceren we een deel van onze marketingacties via onze eigen website, websites van derden en verschillende social media platforms zoals Facebook en Instagram. We kunnen doelgroepen maken op basis van e-mailadressen, mobiele telefoonnummers of bezoekers van onze website en deze via deze kanalen benaderen met gepersonaliseerde advertenties.

We sturen deze berichten als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook ontvangt u als bestaande klant van Kadine bepaalde informatie als wij merken dat u interesse heeft in of baat heeft bij onze diensten of producten. Daarbij baseren wij ons op het gerechtvaardigd belang van Kadine.

 

2.6. Evenementen

Als je deelneemt aan een Kadine-evenement, registreren we meestal je voornaam, achternaam en e-mailadres. Tijdens de meeste evenementen loopt er ook een fotograaf rond om de sfeer vast te leggen en foto's te maken van alle aanwezigen, die we daarna op onze social media kunnen plaatsen. Bij bepaalde evenementen kun je ook poseren voor de photobooth en je e-mailadres registreren om je foto's in je mailbox te ontvangen.

Uw contactgegevens worden verwerkt zodat we u kunnen registreren voor het evenement en u gerelateerde informatie kunnen sturen. Foto's kunnen op onze sociale mediakanalen worden gepubliceerd om het evenement in de schijnwerpers te zetten.

Uw registratie voor het evenement is gebaseerd op uw toestemming. Ook voor het achteraf verzenden van de foto's van de photobooth is uw voorafgaande toestemming vereist. Het publiceren van foto's op social media is gebaseerd op gerechtvaardigd belang van Kadine voor online zichtbaarheid. U kunt uw toestemming altijd intrekken in overeenstemming met punt 5 van dit privacybeleid of verzoeken om uw foto te verwijderen door een link of verwijzing naar de foto te sturen naar service@re-ssentiel.com.

 

2.7. Andere relaties

Contactgegevens van onze huidige of toekomstige leveranciers of (groothandels)partners worden verzameld in onze systemen.

Kadine verwerkt deze gegevens om onze overeenkomsten te sluiten en uit te voeren, en om onze relaties of samenwerking te beheren.

Deze verwerking is daarom noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van onze contracten en zakelijke relaties.

 

2.8. Automatische verzameling van persoonlijke gegevens

Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelen we informatie via cookies en andere technologieën om ervoor te zorgen dat onze website optimaal functioneert. Zo verwerken wij uw surfgedrag op geanonimiseerde basis om de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website te verbeteren.Voor meer informatie hierover kunt u ook ons ​​Cookiebeleid

raadplegen

Onze website maakt gebruik van Facebook- en Google-pixels, voor onze eigen advertenties en voor advertenties via een derde partij. Deze worden voornamelijk gebruikt om gerichte advertenties op de website van derden te plaatsen en om te meten hoe onze campagnes presteren. Hoe u cookies verwijdert, leest u in ons Cookiebeleid.

 

3 — BEWAARTERMIJN VOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden in onze informatiesystemen niet langer bewaard dan nodig is om de dienst te verlenen of voor de hierboven beschreven doeleinden. De persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming verzamelen, namelijk uw contactgegevens, bepaalde accountgegevens en foto's, worden door ons bewaard zolang uw toestemming geldig is.

De gegevens die u ons toestuurt via het contactformulier of in het kader van vragen of klachten worden bewaard zolang als nodig is om het formulier of de inhoud van uw e-mail volledig te kunnen beantwoorden en afhandelen . Daarna bewaren we deze bestanden gedurende twee jaar in ons archief om gerelateerde vragen of klachten te kunnen raadplegen om onze dienstverlening te optimaliseren.

We bewaren klant- en leveranciersgegevens over uw aankopen zo lang als redelijkerwijs nodig is om onze overeenkomsten uit te voeren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) en om geschillen op te lossen of overeenkomsten af ​​te dwingen. Daarom worden deze persoonlijke gegevens bewaard voor de duur van onze contractuele relatie en gedurende 10 jaar daarna.

In alle gevallen kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden bewaard als daar een wettelijke of regelgevende reden voor is, of voor een kortere periode als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en als er geen legitieme reden meer is om ze te bewaren.

4 — GEGEVENSOVERDRACHT EN PORTABILITEIT

Kadine deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

 

We beperken de overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Indien wij uw persoonsgegevens wel doorgeven aan partijen in derde landen, zoals softwareleveranciers en cloud- of mailingdiensten, zal Kadine de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de regelgeving en dit Privacybeleid worden verwerkt. Deze gegevensbeschermingsvoorschriften kunnen bindende bedrijfsregels, contractuele clausules of goedgekeurde certificeringsmechanismen bevatten.

 

5 — WELKE RECHTEN HEBT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Kadine gebruikt uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden en verzamelt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om die doeleinden te bereiken.We willen zo transparant en duidelijk mogelijk zijn over de activiteiten waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Conform de AVG sommen we hierbij de verschillende rechten op die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

Recht om geïnformeerd te worden

Kadine streeft ernaar transparant te zijn door de nodige informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, via dit privacybeleid of via specifieke kennisgevingen op het moment van verzameling.

 

Recht op toegang

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en om een ​​kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens die Kadine over u bewaart.

 

Recht op rectificatie

Als de persoonsgegevens die Kadine over u bewaart onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te vragen deze te corrigeren of aan te vullen. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens wanneer u deze zelf verstrekt. Hierdoor kunt u op elk gewenst moment uw accountgegevens in uw Ledenaccount online bijwerken.

 

Recht op wissen

In bepaalde gevallen heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. We zullen uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging verwijderen als we geen wettelijke of legitieme reden hebben om door te gaan met de verwerking ervan.

 

Recht op beperking van verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel mogen opslaan, maar niet verder mogen verwerken.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Dit recht is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt op basis van toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Kadine zal uw persoonsgegevens in een gestructureerd en toegankelijk formaat aan u en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon van uw keuze overmaken.

 

Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking plaatsvindt op grond van het gerechtvaardigd belang van Kadine of op grond van het algemeen belang. We zullen de verwerking stopzetten tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking of voor het uitoefenen van juridische claims. Ook in het geval van direct marketing kunt u bezwaar maken, zodat de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden worden verwerkt.

 

Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens die Kadine met uw toestemming heeft verzameld, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt zich bijvoorbeeld afmelden voor de nieuwsbrieven, onze marketinguitingen of evenementen. U kunt ook het online contactformulier invullen met het verzoek om een ​​bepaalde toestemming in te trekken of een e-mail sturen naar service@re-ssentiel.com. Houd er echter rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat uw verzoek is verwerkt en dat er in de tussentijd een kans bestaat dat u de communicatie alsnog ontvangt. Houd er ook rekening mee dat het intrekken van uw toestemming niet van toepassing is op verwerkingen die eerder door Kadine zijn uitgevoerd.

 

Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar service@re-ssentiel.com of door een brief te sturen naar de hoofdkantoor Klantenservice, Arenbergstraat 21, 2000 Antwerpen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van jou afkomstig is, kun je een verzoek alleen sturen per e-mail vanaf het e-mailadres dat bij ons bekend is of bij ons is geregistreerd, of door het sturen van een brief, mits je een identiteitsbewijs meestuurt.

Als u van mening bent dat Kadine uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten verwerkt, heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Belgische gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit .zijn/).

 

6 — VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Kadine heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden en elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen

Kadine kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde partij.

Kadine wil u erop wijzen dat onze website links, hyperlinks of verwijzingen naar andere sites kan bevatten, waarover Kadine geen controle heeft en waarop ons Privacy- en Cookiebeleid niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door Kadine. Kadine is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites waarnaar wordt verwezen, noch voor de daarop vermelde aanbiedingen, producten of diensten. We raden u daarom aan om elke privacyverklaring van elke site die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien deze kan afwijken van ons privacy- en cookiebeleid.

 

7 — TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Dit privacybeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en geïmplementeerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is in geval van enig geschil. De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te beslissen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van dit privacybeleid.

 

8 — UPDATES

Kadine kan dit privacybeleid op elk moment in de toekomst wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden hier gepubliceerd. We raden u daarom aan regelmatig te controleren op updates.

.